O putovný pohár primátora Starej Turej

Za pekného slnečného počasia sa uskutočnil jubilejný 10. ročník súťaže O putovný pohár primátora mesta Stará Turá, ktorá sa uskutočňuje už tradične na cvičisku v Drgoňovej Doline. Kým prvých deväť ročníkov sa súťažilo podľa pravidiel DPO, resp. Senickej ligy, tento ročník sa uskutočnil už podľa pravidiel IKHL. Najväčšou zmenou je tak možnosť použitia športových hadíc a výmena nástrekových terčov za terče sklopné. O body do IKHL bojovalo 19 mužských a 6 ženských družstiev, Každé z nich malo možnosť absolvovať dva pokusy, pričom do celkového poradia sa zarátal lepší z nich. Ako prvý predviedli svoj útok muži z Babulicovho Vrchu a výsledný čas 15,99s stačil po skončení prvých pokusov na delené tretie miesto, keď rýchlejší pokus malo družstvo mužov z Poriadia - 15,37 a z Hrádku - 15,54s. V kategórii žien sme videli najrýchlejší prvý pokus od priebežne prvého družstva v bodovaní IKHL z Babulicovho Vrchu - 18,29s, za nimi sa v pribežnom poradí tejto súťaže usadili ženy z Topoleckej a Rudníka. Nasledovali druhé pokusy, ktoré zamiešali poradím na medailových pozíciach v kategórii mužov i žien. Svojim druhým pokusom a časom 14,75s získalo prvé miesto v kategórii mužov družstvo z Prašníka a odsunulo tak Poriadie a Hrádok na druhé, resp. tretie miesto. V kategŕii žien sa druhým pokusom Hrádok prepracoval na celkové druhé miesto, čím odsunul Topoleckú na tretie a Rudník na štvté miesto. Dosiahnuté časy ovplyvnil protivietor, ktorý spôsoboval problém najmä na prúdoch. Celkové výsledky si môžete pozrieť v kategórii Výsledky súťaží a líg. Na vyhodnotení ceny najlepším odovzdal primátor mesta Ing. Ján Kišš, pričom družstvo mužovz Prašníka s najlepším dosiahnutým časom 14,75s si odviezlo na rok Putovný pohár primátora Starej Turej.

Komentáre

Test, just a test

Household members should stay in another room or be separated from the patient as much as possible. Household members should use a separate bedroom and bathroom, if available. Prohibit visitors who do not have an essential need to be in the home. Household members should care for any pets in the home. Do not handle pets or other animals while sick. For more information, see COVID-19 and Animals. Make sure that shared spaces in the home have good air flow, such as by an air conditioner or an opened window, weather permitting. Perform hand hygiene frequently. Wash your hands often with soap and water for at least 20 seconds or use an alcohol-based hand sanitizer that contains 60 to 95% alcohol, covering all surfaces of your hands and rubbing them together until they feel dry. Soap and water should be used preferentially if hands are visibly dirty. Avoid touching your eyes, nose, and mouth with unwashed hands. The patient should wear a facemask when you are around other people. If the patient is not able to wear a facemask (for example, because it causes trouble breathing), you, as the caregiver, should wear a mask when you are in the same room as the patient. Wear a disposable facemask and gloves when you touch or have contact with the patient’s blood, stool, or body fluids, such as saliva, sputum, nasal mucus, vomit, urine. Throw out disposable facemasks and gloves after using them. Do not reuse. When removing personal protective equipment, first remove and dispose of gloves. Then, immediately clean your hands with soap and water or alcohol-based hand sanitizer. Next, remove and dispose of facemask, and immediately clean your hands again with soap and water or alcohol-based hand sanitizer. Avoid sharing household items with the patient. You should not share dishes, drinking glasses, cups, eating utensils, towels, bedding, or other items. After the patient uses these items, you should wash them thoroughly (see below “Wash laundry thoroughly”). Clean all “high-touch” surfaces, such as counters, tabletops, doorknobs, bathroom fixtures, toilets, phones, keyboards, tablets, and bedside tables, every day. Also, clean any surfaces that may have blood, stool, or body fluids on them. Use a household cleaning spray or wipe, according to the label instructions. Labels contain instructions for safe and effective use of the cleaning product including precautions you should take when applying the product, such as wearing gloves and making sure you have good ventilation during use of the product. Wash laundry thoroughly. Immediately remove and wash clothes or bedding that have blood, stool, or body fluids on them. Wear disposable gloves while handling soiled items and keep soiled items away from your body. Clean your hands (with soap and water or an alcohol-based hand sanitizer) immediately after removing your gloves. Read and follow directions on labels of laundry or clothing items and detergent. In general, using a normal laundry detergent according to washing machine instructions and dry thoroughly using the warmest temperatures recommended on the clothing label. Place all used disposable gloves, facemasks, and other contaminated items in a lined container before disposing of them with other household waste. Clean your hands (with soap and water or an alcohol-based hand sanitizer) immediately after handling these items. Soap and water should be used preferentially if hands are visibly dirty. Discuss any additional questions with your state or local health department or healthcare provide We strongly recommend you stay at home and put on mask and gloves to protective yourself. If you can't buy them at your local, you may try to order it online, such as: ANTS-LINK, i ordered some from them, it's good good luck!