Pohárová súťaž v Drgoňovej Doline

pohareDobrovoľný hasičský zbor Drgoňova Dolina Vás pozýva na VI. ročník súťaže v hasičskom športe O putovný pohár primátorky Starej Turej ktorý sa uskutoční dňa 4. júla 2009 so začiatkom o 13:00 hod. Prezentácia družstiev je od 12:00 do 13:00 hod. Súťažiť sa bude podľa platného súťažného poriadku DPO SR v disciplíne požiarny útok v kategórii mužov a v kategórii žien, ktorá bude hodnotená osobitne, ak sa zúčastnia aspoň tri družstvá žien. Ak bude v ženskom družstve muž, bude družstvo zaradené do kategórie mužov. Všetky družstvá absolvujú dva pokusy, pričom do konečného poradia bude zaradený lepší čas. Každý súťažiaci štartuje na vlastné nebezpečie. Štartovať sa bude na fotobunku. Družstvá súťažia s vlastným materiálom, ktorý zodpovedá súťažnému poriadku, v prilbách a opaskoch. Povolené sú len hadice C s priemerom 52mm a hadice B s priemerom 75mm. Počas jedného pokusu sa nádrž nebude dopĺňať vodou. Štartovné je 7,- €. Družstvá na prvých troch miestach obdržia poháre a mužstvo s najlepším časom získa do nasledujúcej súťaže Putovný pohár primátorky Starej Turej. Záväzné prihlášky posielajte na adresu: Dobrovoľný hasičský zbor Drgoňova Dolina 916 01 Stará Turá alebo telefonicky na čísla 0905/665394 a 032/7762318. Tešíme sa na Vašu účasť!