1.kolo IKHL

dresDobrovoľný hasičský zbor Drgoňova Dolina Vás pozýva na 1. kolo Inovecko-karpatskej hasičskej ligy ktoré sa uskutoční dňa 26. mája 2012 so začiatkom o 13 hod.

Prezentácia družstiev je od 12 do 13 hod. Súťažiť sa bude podľa pravidiel IKHL, ktorých presné znenie nájdete na stránke www.topfire.sk, v disciplíne požiarny útok v kategórii mužov a v kategórii žien. Ak bude v ženskom družstve muž, bude družstvo zaradené do kategórie mužov. Všetky družstvá absolvujú dva pokusy, pričom do konečného poradia bude zaradený lepší čas. Každý súťažiaci štartuje na vlastné nebezpečie. Štartovať sa bude na fotobunku a budú použité sklopné terče. Rezervácia poradia bude možná na www.firesport.cz.

Družstvá súťažia s vlastným materiálom, ktorý zodpovedá pravidlám IKHL, v prilbách a opaskoch. Povolené sú hadice „C42“ s min. plošnou šírkou 65mm a hadice „B65“ s min. plošnou šírkou 100mm). Počas jedného pokusu sa nádrž nebude dopĺňať vodou.

Štartovné je 10,- €. Družstvá na prvých troch miestach v kategórii mužov i v kategórii žien obdržia poháre.

Tešíme sa na Vašu účasť!

Odpovedať

  • Webové a e-mailové adresy sú automaticky zmenené na odkazy.
  • Riadky a odstavce sa zalomia automaticky.
  • Povolené sú HTML značky: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>

Viac informácií o možnostiach formátovania